İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Alevi hafıza: Haziran

23 Haziran 656: Hz. Ali Halife oldu. Hz. Muhammed sonrası başlayan halifelik döneminin 4. halifesi olarak Hz. Ali seçildi.

28 Haziran 1527: Kalender Çelebi İsyanı, Kalender Çelebi öncülüğünde başlayan ayaklanma. Kalender Çelebi ayaklanması 1527 yılında Osmanlı İmparatorluğuna karşı Anadolu’da çıkan dinsel içerikli bir isyandır. İsyanın lideri, Bektaşilerin o dönemde tekke şeyhliğini yapan Kalender Çelebi’dir.

30 Haziran 1519: Celali İsyanlarının lideri  Karayazıcı öldürüldü. Celali isyanları adıyla bilinen isyanlar  16. ve 17. yüzyıllarda,  Anadolu’da Yavuz Sultan Selim döneminde başladı. IV. Mehmed dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı ekonomik, sosyal ve  siyasi nedenlerle ayaklananlar oldu.

?? Haziran 864: Alevi Devleti Kuruluşu: Deylem’de nüfuz sahibi olan Muhammed b. Rüstem ve Ca‘fer b. Rüstem adlı iki kardeş, Deylemliler’in de desteğini alarak Tâhirî yönetimine karşı isyan etti. Bu sırada Rey’de bulunan Hasan El- Alevi teklifi kabul edip Taberistan’a geldi. Deylem, Kelâr, Şâlûs, Rûyân halkı kendisine biat etti ve Aleviyye Devleti böylece kurulmuş oldu. Kaynak: Veli Saltık-Türkler Nasıl Müslüman Oldu